Hac ve Umre Rehberi Hac ve Umre Rehberi
Hac ve Umre Rehberi Hac ve Umre Rehberi
Ana Sayfa Hac Hakkında Hac Yolculuğu Hac Ibadeti Medine Ziyareti Dönüş Yolculuğu Kadın Haccı Tavsiyeler Fotoğraflar Site Hakkında
     
    Ana Sayfa    
Hac Hakkında
Hac İbadeti
Medine Ziyareti
Dönüş Yolculuğu
Kadın Haccı
Tavsiyeler
Fotoğraflar

Muhammed (s.a.v)’i Ziyaret:

Ziyaretin Hükmü ve Fazileti:Resulüllah (s.a.v)’I selamlama yeri
İslam alimleri, Resulüllah (s.a.v)’in mübarek kabirlerini ziyaret etmenin en güzel itaat olduğu hakkında görüş birliğine varmışlardır. Müslüman kişi, her gün namazında; Ey Nebi! Selam sana, Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun, diyerek O’nu ziyaret etmektedir. Aynı şekilde kişi, Mescid-i Nebevi’yi de ziyaret etmek ister. Çünkü Resulüllah (s.a.v), Mescid-i Nebevi’de kılınan bir namazın Mescid-i Haram hariç diğer yerlerde kılınan namazlardan bin kat daha faziletli olduğunu bildirmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
(Şu üç Mescitten başka hiçbir mescide sevap maksadıyla sefer düzenlenip yola çıkılmaz. Mescid-i Haram , benim şu Mescidim ve Mescid-i Aksa.)

İbn Ömer (r.ahm)’nın rivayet ettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
(Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur.)

 Ziyaret Adabı:

 • Hacının, Medine’ye yöneldiği zaman Resulüllah (s.a.v)’e çokça salat ve selam getirmesi gerekir. Ziyaretinin faydalı olması ve kabul edilmesi için de Allah Teala’ya şöyle dua etmelidir:
  [Allahım! Rahmet kapılarını bana aç. Salih ve veli kullarına Peygamberin (s.a.v)’i ziyaret etmeyi nasip ettiğin gibi bana da O’nu ziyaret etmeyi nasip eyle. Ey sorumluların en hayırlısı! Günahlarımı bağışla ve bana merhamet et. (Allahumme iftah lî ebvâbe rahmetike, ve erzıknî fî ziyâreti nebiyyike sallallahu ve sellem, mâ rezagatehu evliyâuke ve ehli tâatuke, ve ığfirlî ve irhamnî yâ hayra mes’ûl.)]

 • Mescid-i Nebevi’ye girdikten sonra Ravda’ya (kabir ile minber arasında halılarının rengi yeşildir, Mescid-i Nebevi’nin halıları ise kırmızıdır) doğru ilerler. Minberin direği sağ omuzu hizasına gelecek şekilde durarak minberin yanında iki rekat tahıyyetü’l-mescid namazı kılar. Sonra kıble tarafından veya Ebu Bekr (r.a) ile Ömer (r.a)’ın mübarek kabirlerinin olduğu taraftan (burası saygıya daha uygundur) Peygamber (s.a.v) efendimizin mübarek kabrinin yanına gelir. Saygı için Peygamber (s.a.v) efendimizin mübarek kabrinin duvarından 2.5 metre geride mübarek başı karşısında durur. Sonra Peygamber (s.a.v) efendimize saygı göstererek sesini yükseltmeden küçük bir ses tonu ile selam verir.

 • Peygamber (s.a.v) efendimizi ziyaret eden, ihlaslı ve sakin bir şekilde sesini yükseltmeden şöyle söyler:

  [Selam Sana ey Allah’ın Resulü, Selam Sana ey Allah’ın Nebisi, Selam Sana ey Allah’ın sevgilisi, Selam Sana ey Allah’ın yaratıklarının en hayırlısı, Selam Sana ey Allah’ın dostu, Selam Sana ey peygamberlerin efendisi ve peygamberlerin sonuncusu, Selam Sana ey iki cihan nuru olan lider. Selam Sana, selam temiz ve pak aile efradına. Selam Sana, selam müminlerin anneleri temiz ve pak eşlerine. Selam Sana, selam bütün ashabına. Selam Sana, selam Allah’ın diğer salih kullarına. Ümmetine Peygamber ve Resul olarak Allah, Seni en üstün mükafatla mükafatlandırsın. Seni zikredenlerin her zikrinde ve Seni zikretmekten gafil olanların da gafletinde Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Şehadet ederim ki; Sen, Allah’ın kulu, elçisi, emini, yaratıklarının en hayırlısısın. Şehadet ederim ki; Sen, Allah’ın risaletini tebliğ ettin, emaneti yerine tevdi ettin, ümmetine öğüt verdin ve Allah yolunda büyük bir gayretle cihat ettin. (Esselamu aleyke ya Resulullah, esselamu aleyke ya Nebiyyallah, esselamu aleyke ya Habiyballah, esselamu aleyke ya hayra halkullah, esselamu aleyke ya Savfetullah, esselamu aleyke ya Seyyidi’l-murselin ve hâtimi’n-nebiyyin, Esselamu aleyke ya gâidi’l-ğarru’l-mahceleyn, esselamu aleyke ve alâ ehl-i beytike et-tayyibiyn et-tâhiriyn, esselamu aleyke ve alâ ezvâcüke’t-tâhirat ümmehâtu’l-mü’miniyn, esselamu aleyke ve alâ ashâbike ecmâiyn, esselamu aleyke ve alâ sâir ıbâdullahi’s-sâlihıyn, cezâkellahu ya Resulullah efdal mâ cezâ nebiyyen ve rasulen an ümmetihi, ve sallallahu aleyke küllemâ zekareke ez-zâkirun, ve ğafele an zikrike el-ğâfilun.)]
   

 • (Bunların hepsini söylemeye vakit bulamayan veya ezberleyemeyenin bir kısmını söylemesi de yeterlidir.)

 • Birisi Resulüllah (s.a.v)’e selam söylemesini istemiş ise şöyle der: (Ey Allah’ın Resulü! Falan oğlu falan sana selam gönderdi.)

 • Sonra biraz sağ tarafına ilerleyip Ebu Bekr (r.a)’a selam vererek şöyle söyler:

  [Selam Sana ey Resulüllah’ın halifesi, Selam Sana ey Resulüllah’ın mağaradaki arkadaşı, Selam Sana ey Resulüllah’ın seferde yoldaşı, Selam Sana ey Resulüllah’ın sırlarının güvenli koruyucusu, İslam ve Müslümanlara yaptığın iyiliğe karşı Allah seni en güzel şekilde mükafatlandırsın. Allahım! O’ndan razı ol ve O’nu bizden razı eyle. (Esselamu aleyke ya haliyfetu Resulullah, esselamu aleyke ya sâhibi Resulüllah fî’l-ğâri, esselamu aleyke ya refiygıhî fî’l-esfâri, esselamu aleyke ya emiynihi ala’l-esrâri, cezâkellahu ani’l-islâmi ve’l-müslimiyne hayrâ, Allahumme ardı anhu ve ardı annâ bihi.)]
   

 • Sonra biraz sağ tarafına ilerleyip Ömer (r.a)’a selam vererek şöyle söyler:

  [Selam Sana ey müminlerin emiri, Selam Sana ey Allah’ın kendisi ile dinini desteklediği yüce şahsiyet, İslam ve Müslümanlara yaptığın iyiliğe karşı Allah seni en güzel şekilde mükafatlandırsın. Allahım! O’ndan razı ol ve O’nu bizden razı eyle. (Esselamu aleyke ya emiyra’l-mü’miniyn, esselamu aleyke ya men eyyedellahu bihi’d-diyn, cekellahu ani’l-islâm ve’l-müslimiyne hayra, Allahumme ardı anhu ve ardı annâ bihi.)]

 • Daha sonra da Ravda’ya tekrar gelerek burada çokça namaz kılar ve dua eder.

Baki Mezarlığı, Uhud Şehitleri ve Kuba Mescidi’nin Ziyareti:

 • Baki mezarlığına herhangi bir gün gitmek müstehap olduğu gibi özellikle cuma günü ve Resulüllah (s.a.v)’i ziyaret ettikten sonra gidilmesi daha uygundur. Mezarlığa ulaştığında şöyle selam verir: [Selam sizlere ey müminler yurdunda bulunanlar. Bizler de inşaallah peşinizden gelip sizlere kavuşacağız. Allahım! Baki mezarlığındakileri affet. Allahım! Bizleri ve onları bağışla. (Esselamu aleykum dâra gavmi mü’miniyn, ve innâ inşâallahu bikum lâhıgûn, Allahumme ığfir ehli’l-bakiy’a, Allahumme ığfir lenâ ve lehum.)]
  Hacının, Kuba Mescidi’ni de ziyaret etmesi uygun olur. Resulüllah (s.a.v) yürüyerek veya binek ile buraya gelir iki rekat namaz kılardı. Resulüllah (s.a.v), Kuba Mescidi’ni her cumartesi ziyaret ettiğinden cumartesi günü ziyaret edilmesi daha faziletlidir.

 • Aynı zamanda Uhud şehitlerinin, özellikle de şehitlerin efendisi Resulüllah (s.a.v)’in amcası Hamza (r.a)’ın perşembe günü ziyaret edilmesi müstehaptır.

Medine’de Namaz Kılmak:

 • Namazların hepsinin Mescid-i Nebevi’de kılınması müstehaptır. Çünkü Ebu Hureyre (r.a)’ın haber verdiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
  (Benim şu Mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç, diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir.)

Medine’den Çıkış ve Yolculuk:

 • Hacının, Medine’den ayrılmak istediği zaman iki rekat namaz kılıp istediği şekilde dua ederek Mescid-i Nebevi’ye veda etmesi, sonra da Resulüllah (s.a.v)’in mübarek kabirlerinin yanına gelip ilk geldiği zamanki gibi selam verip dua ve yakarışta bulunduktan sonra Resulüllah (s.a.v)’e veda etmesi müstehaptır. Buradan ayrılırken şöyle dua edilir:

  [Allahım! Bu ziyaretimi son ziyaret, bu dua ve niyazlarımı, Resulün (s.a.v)’in Harem’inde yaptığım dua ve niyazların sonuncusu eyleme. Lutfu kereminle Harameyni Şerifeyn’i tekrar tekrar ziyaret etmek için kolaylıklar ihsan eyle. Günahlarımızı affedip din, Dünya ve Ahiretle ilgili işlerimizde afiyetler ikram eyle. Yurdumuza selametle ve güvenlik içinde dönmeyi nasip eyle. (Allahumme lâ tec’al hâzâ âhiri’l-ahde bi- Haram ı resulike sallallahu aleyhi ve selleme ve yessirli’l-avde ilâ’l- Harameyni sebiylen sehleten bi-mennike ve fadlıke ve erzıgnî el-afve ve’l-âfiye fî’d-dunyâ ve’l-âhirati ve raddenâ sâlimiyne ğânimiyne ilâ evtâninâ âminiyn.)]
  Sonra da şöyle der: [Sana veda etmiyorum ya Resulüllah (Ğayra muvedda’ ya Resulüllah.)]

By: Castalia

© Copyright Information. Dalil-Alhaj.com